Produkt został dodany do koszyka
 22 610 30 53

Regulamin sklepu internetowego www.dzikunsklep.pl

I. Postanowienia ogólne

1.Właścicielem i administratorem sklepu www.dzikunsklep.pl jest firma:

Roman Walaszek

ul.Kordeckiego 18 m5,

adres 04-327 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Warszawie,
REGON: 012291293, NIP 113-08-93-907.
Nr. Banku: Polbank EFG 68 2340 0009 9400 2600 0000 7357


2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklepsklep internetowy www.dzikunsklep.pl, będący przedmiotem własności firmy Roman Walaszek
Klientpodmiot, który dokonał zakupu w serwisie.
Konsument - Klient, osoba fizyczna dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - Kodeks Cywilny Art.22.
Serwisstrona internetowa pod adresem www.dzikunsklep.pl, pod której adresem działa sklep. 
Sklep stacjonarnyfirmy Roman Walaszek ul. Jubilerska 1/3 Warszawa
Regulaminniniejszy regulamin sklepu www.dzikunsklep.pl

3. Przedmiotem działalności sklepu jest internetowa sprzedaż towarów z branży wędkarsko myśliwskiej. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. 

4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym danej Sklepem. 

II. Rejestracja w sklepie

1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Istnieją dwie możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym. Klient może dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, podając każdorazowo wszelkie potrzebne dane do dokonania pełnych zakupów oraz wysyłki. Do dokonania zakupów bez rejestracji konieczny jest aktywny adres email, na który zostanie wysłany link potwierdzający złożenie zamówienia. Dopiero po potwierdzeniu mailowym, zamówienie będzie realizowane. Warunkiem dokonania zakupów w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

3.Klient ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu. Dane podane przez Klienta są rejestrowane i umożliwiają wielokrotne dokonywanie zakupów na utworzonym koncie. Warunkiem rejestracji w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu. 

4. W interesie Klienta leży, aby podane przez niego dane były prawidłowe i pełne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uważa się kontakt z obsługą sklepu.


5. Dokonanie zakupów w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych. 

6. Przeglądanie towarów prezentowanych w sklepie nie jest uzależnione od zarejestrowania się w serwisie. 

III. Zamówienia i koszyk

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego:
www.dzikunsklep.pl
 
2. Sklep przewiduje realizowanie – w odniesieniu do konkretnego rodzaju towarów - zamówień według indywidualnych zaleceń Klienta. Realizacja zamówienia według indywidualnych zaleceń Klienta jest uzależniona od uzgodnień cech towaru dokonanych telefonicznie z obsługą sklepu i potwierdzonych mailowo. 

3. Zamówienia będą realizowane tylko wtedy, gdy towar odpowiadający ilościowo i rodzajowo złożonemu zamówieniu będzie znajdował się w magazynie.

4. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem - nie jest dostępny w całości, Klient jest informowany mailowo lub telefonicznie o stanie zamówienia i może podjąć decyzję (mailowo) o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie całości zamówienia, anulowanie całości zamówienia). Zaniechanie wskazania sposobu dalszej realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych po dniu, w którym została wysłana informacja, poczytuje się za rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia i w konsekwencji anulowanie zamówienia.

5. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem jest dostępny, sklep wysyła, w ciągu jednego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, na adres mailowy podany w formularzu wiadomość o statusie zamówienia i terminie realizacji.

6. Istnieje możliwość anulowania zamówienia tylko w przypadku, gdy nie zostało ono spakowane i może nastąpić tylko telefonicznie pod numerem
tel 22610-30-53 i potwierdzone mailowo biuro@dzikunsklep.pl Zamówienia wysłane do Klienta oraz zamówienia obejmujące towary oznaczone co do tożsamości, wedle indywidualnych poleceń Klienta, nie będą anulowane. 

 IV. Ceny

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztu dostawy zamówionego towaru. Wysokość kosztów dostawy zależy od sposobu jej realizacji i jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VIII Regulaminu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych do sprzedaży, jak również prawo wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Zmiany informacji zawartych na stronie, w tym dotyczących zmiany cen oferowanych towarów i akcji promocyjnych, wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na stronie sklepu. 

V. Towary

1. Wszystkie oferowane przez sklep towary są produktami pełnowartościowymi.

2. Sklep zastrzega sobie prawo zorganizowania sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży dla ograniczonej liczby i ograniczonego rodzaju towarów. Realizacja sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży będzie trwała do czasu wyczerpania towarów objętych promocją. O realizacji zamówienia będzie decydowała kolejność złożonych zamówień.

3. Sklep prezentuje zdjęcia oferowanych towarów. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi. Towary mogą różnić się od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

4. Oferowane do sprzedaży towary opatrzone są opisem wraz z danymi technicznymi. W razie wątpliwości Klient ma możliwość skonsultowania się z obsługą sklepu pod numerem telefonu tel. 22610-30-53 
lub drogą mailową na adres: biuro@dzikunsklep.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji o towarze. 

VI. Sposoby płatności


1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:
a) Przelew – przedpłata na konto
b) Pobranie – przy odbiorze zamówienia

2. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy, którego numer będzie widniał w koszyku oraz zostanie podany w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków pieniężnych na podany rachunek bankowy. 

3. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić do rąk kuriera w momencie odbioru przesyłki. Płatność za pobraniem nie obejmuje towarów, które posiadają status " Dostępność  - Na zamówienie".VII. Czas realizacji zamówienia

1. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się termin realizacji zamówienia, który jest liczony od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a obejmuje czas potrzebny na jego zapakowanie i przekazanie do wysyłki oraz obejmuje czas dostawy zamówienia przez wybrany podmiot usług kurierskich w przypadku jeśli towar jest dostępny na magazynie. Jeśli jest chwilowy brak danego towaru na magazynie, Klient jest informowany w oddzielnym mailu o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

VIII. Transport

1. Dostawy zamówionego towaru będą realizowane w jeden z następujących sposobów, według wyboru Klienta:
a) w formie paczki Poczta Polska;
b) w formie paczki Poczta Polska pobraniowej;

2. W przypadku wyboru paczki Poczta Polska z formą płatności przelew zwykły, czas dostawy wynosi do siedmiu dni roboczych; do ceny zamówienia dolicza się kwotę
15 zł.
3. W przypadku wyboru paczki Poczta Polska pobraniowej, czas dostawy wynosi do dwóch dni roboczych; do ceny zamówienia dolicza się kwotę 20

5. Istnieje także możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy Roman Walaszek ul. Grochowska 14D 04-217 Warszawa IX. Reklamacje


1. Oferowane w sklepie produkty podlegają kontroli technicznej. Sklep udziela gwarancji na zakupione towary na okres 6 miesięcy od dnia odbioru/doręczenia towaru. 

2. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, w szczególności wady techniczne, produkcji, wady materiałowe lub konstrukcyjne. 

3. W przypadku, gdy Klient otrzyma towar, który jest dotknięty wadami jak wyżej, może złożyć reklamację, W celu skorzystania z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady, w terminie i w sposób opisany poniżej.

4. Reklamację można złożyć telefonicznie pod numerem telefonu tel. 22610-30-53 
lub drogą mailową na adres: biuro@dzikunsklep.pl wraz z podaniem nr. zamówienia i powodów ją uzasadniających.


5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni dnia wykrycia wady, zgłoszenie wady i okazanie wyrobu wraz z dowodem zakupu lub fakturą. Można dokonać tego poprzez kontakt mailowy
biuro@dzikunsklep.pl lub osobiście w sklepie Dzikun ul.Grochowska 14D Warszawa.

6. W przypadku uznania zgłoszenia wady za uzasadnione, wada towaru zostanie usunięta lub towar dotknięty wadami zostanie wymieniony na nowy. 

7. Gwarancja nie obejmuje towarów, których wady zostały spowodowane:

- nieprawidłowym przechowywaniem
- nieprawidłowym użytkowaniem
- zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
- eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta
- uszkodzeniem mechanicznym
- samodzielną naprawą towaru.

X. Zwrot towaru

1. W terminie
14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zawierając „umowę na odległość”.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, dostarczony towar, który był objęty przedmiotem zamówienia, należy przesłać na adres sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość nieodbierania paczek pobraniowych.

3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego i danych na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.

4. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:
- nie był używany;
- nie został w żaden sposób zniszczony;
- jest kompletny;
- nie jest konfekcjonowany;
- jest oryginalnie zapakowany i opakowany;
- opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, ewentualne zabezpieczenia nie są naruszone;
- nadaje się do dalszej odsprzedaży;

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot ceny nastąpi w terminie
14 dni roboczych od dnia doręczenia zwrotnego towaru do sklepu, przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

6. Sklep nie będzie zwracał kosztów nadesłania zwrotnego towaru do sklepu oraz kosztów prowizji poniesionej przez Konsumenta w związku z dokonywaniem zakupów on-line.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy przesyłka dotknięta jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez kuriera, Konsument ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zamieszczone w sklepie znaki firmowe i towarowe są znakami firmowymi i towarowymi tych firm.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie sklepu. 

3. Klient ma obowiązek zaakceptować postanowienia regulaminu składając zamówienie. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia. 

4. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie sklepu.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.